Prawo do modlitwy w szkole

Uczniowie i rodzice mają prawo inicjować i uczestniczyć w modlitwie w szkole publicznej. Dyrekcja szkoły (przedszkola) jest zobowiązana do umożliwienia takich praktyk.

Dowiedz się więcej – pobierz przygotowany przez prawników materiał na ten temat!

MODLITWA W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU

Wolność sumienia i religii jest fundamentalnym prawem człowieka.

Obowiązkiem władz publicznych (państwowych, samorządowych i wszystkich innych organów sprawujących władzę publiczną) jest zapewnienie warunków do manifestowania swoich przekonań religijnych.

Modlitwa w szkole jest jednym ze sposobów ekspresji religijnej, który jest respektowany i chroniony przez prawo. Uprawnienie to jest chronione aktami prawa międzynarodowego i krajowego, w tym Konstytucją RP.

Uczniowie i rodzice mają prawo inicjować i uczestniczyć w modlitwie w szkole publicznej. Dyrekcja szkoły (przedszkola) jest zobowiązana do umożliwienia takich praktyk.

Zakaz tego typu praktyk w imię poszanowania praw mniejszości niechcącej w nich uczestniczyć jest naruszeniem konstytucyjnie i ustawowo gwarantowanych praw.

W przypadku niejednomyślności społeczności szkolnej w kwestii publicznej modlitwy w trakcie zajęć, rozwiązaniem niezgodnym z prawem jest zarówno zakazanie odmawiania modlitwy przez tych, którzy wyrażają takie życzenie, jak i nakazanie jej odmawiania przez tych, którzy tego nie chcą.

Wesprzyj działalność Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris jest fundacją i zakres naszej aktywności jest ściśle uzależniony od funduszy, które pozyskamy na działalność statutową. Ceniąc sobie niezależność, nie korzystamy ze środków publicznych i grantów, których pozyskanie mogłoby ją ograniczać. Naszą działalność prowadzimy tylko dzięki hojności naszych Darczyńców, zwłaszcza tych, którzy wspierają nas regularnie co miesiąc.