Prawo do modlitwy 

w szkole

Uczniowie i rodzice mają prawo inicjować i uczestniczyć w modlitwie w szkole publicznej. Dyrekcja szkoły (przedszkola) jest zobowiązana do umożliwienia takich praktyk.


Dowiedz się więcej - pobierz przygotowany przez prawników materiał na ten temat!

Wesprzyj działalność Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris jest fundacją i zakres naszej aktywności jest ściśle uzależniony od funduszy, które pozyskamy na działalność statutową. Ceniąc sobie niezależność, nie korzystamy ze środków publicznych i grantów, których pozyskanie mogłoby ją ograniczać. Naszą działalność prowadzimy tylko dzięki hojności naszych Darczyńców, zwłaszcza tych, którzy wspierają nas regularnie co miesiąc.